International Self Defence & Martial Arts Association

آخرین اخبار

next
prev

آموزش دفاع شخصی وبادیگاردی

آموزش دفاع شخصی وبادیگاردی توسط دکتررستمی  آبان۱۳۹۳ ثبت نام نمودند. بدلیل تماسهای علاقمندان با سازمان بادیگاردی جهت ثبت نا م  جدبد باید اعلام کنم  آموزشهای دوره […]

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

مطالب آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی قسمت اول مطالب آموزش دفاع شخصی وبادیگاردی آموزش بادیگاردی افرادی که شغلشان درخطر است ونمی توانند برای خود بادیگارد اختیار کنند […]

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

                         آموزش دفاع شخصی هوشمند سامورایی   گفتگوویژ با جناب دکتر رستمی رییس انجمن بین […]