International Self Defence & Martial Arts Association

آخرین اخبار

next
prev
دعوت از دکتر رستمی  از دانشگاه استانبول وکانادا

دعوت از دکتر رستمی از دانشگاه استانبول وکانادا

دعوت ازدانشگاه استانبول وکانادا از جناب دکتر رستمی جناب دکتررستمی پروژهای واحد های درسی دفاع شخصی وبادیگاردی را به دانشگاه استانبول ودیگر دانشگاهای معتبر دنیا ارئه […]

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

مطالب آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی قسمت اول مطالب آموزش دفاع شخصی وبادیگاردی آموزش بادیگاردی افرادی که شغلشان درخطر است ونمی توانند برای خود بادیگارد اختیار کنند […]

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

                         آموزش دفاع شخصی هوشمند سامورایی   گفتگوویژ با جناب دکتر رستمی رییس انجمن بین […]