آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

مطالب آموزش دفاع شخصی و بادیگاردی

قسمت اول مطالب آموزش دفاع شخصی وبادیگاردی

آموزش بادیگاردی

18

آموزش بادیگاردی

افرادی که شغلشان درخطر است ونمی توانند برای خود بادیگارد اختیار کنند وحتی خودشان  به هر دلیلی نمیتوانند در کلاسهای ماحضور داشته باشند  وهمینطور افرادی که بعنوان بادیگاردمشغول فعالیت میباشند از این طریق بتوانیم کمکی کرده باشیم  البته این مطالب میتواندتا حدودی امور آموزش را تکمیل کند ،ولی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین تمرینات عملی شود.مطالبی که در اینجا نوشته میشودشمارا قادر خواهد کرد به عنوان فردی بیرون از ماجرا،مسئله حفاظت را لمس وماموریت خودرا بهتردرک کنید. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.
 

از سوی دیگر متوجه واقعیاتی خواهید شد که اگر بخواهیدبادیگاردی برای حفاظت خود انتخاب نمایید باید در جست وجوی چه شرایطی برای محافظ خود باشید. افرادی هستند که خود را در این زمینه صاحب نظر معرفی می نمایند اما درحقیقت، چنین صلاحیت واعتباری ندارند.

چگونه محافظ خود باشید

 

آموزش بادیگاردی

آموزش بادیگاردی

 

اگر شما سوژ هستید آموزشهای بادیگاردی به شما کمک میکند تا دیدگاه محافظ خود را بدانید واز چراها وچگونگی شیوه های حفاظت وی از شما،مطلع باشید.بادیگارد ممکن است بیانگر خوبی در جزییات کارهای شما نباشد واز بیان وشرح چگونگی نقش و وظیفه شما در امر حفاظت خودداری نماید. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

 

 وقتی بادیگاردشما سر خدمت خود نباشد،چه خواهیدکرد؟ 

بادیگارد شماممکن است توسط مهاجمان،از محل خدمت دور شود وشما را تنها به حال خود واگذارد. این امر کاملاامکان پذیر است؛زیرا ممکن است مهاجمان در ابتدا به سراغ شخص بادیگارد رفته وپس از بین بردن بادیگارد برای گشتن یا ربودن سو‍ژه اقدام کنند.  

بسیاری از سوژه ها فقط به اندازه ای بودجه دارند که به طور پاره وقت یا هنگام تردد ومسافرت می توانند از وجود محافظ شخصی بهره گیرند. در منزل ممکن است نسبتا درامان باشند یا اقدامی برای حفاظت وامنیت خود ننمایند. دیگران ممکن است به اندازه کافی بودجه برای پرداخت به بادیگارخود نداشته باشند.

حفاظت از خود و خانواده یکی از قسمتهای بسیار مهم وقابل انطباق همراه با روش ها وبرنامه هایی است که در اینجا شرح داده می شود. در نظر گرفتن مسائل ومعیارهای امنیتی به طور ساده وهمه روزه می تواند کمکی در دوری وپرهیز از خطرباشد.

 

آموزش بادیگاردی

آموزش بادیگاردی

بعضی از شرکتها به مدیران خودمسائل وموارد حفاظتی را آموزش می دهند این آموزشها ممکن است اعضای خانواده مدیران را نیز شامل شود .همسر شخصیت در این مورد،فردمهمی خواهد بود؛زیرا در صورت آدم ربایی همسر، اولین شخصی خواهد بود که آدم ربایان با او تماس می گیرند. اجرای چنین برنامه های حفاظتی شامل امنیت منزل واداره، پوشش های فیزیکی و حفاظتی نظیر اقدامات پیشگیرانه ای در امر گروگان گیری در هنگام مسافرت است.  در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

آموزش بادیگاردی

آموزش بادیگاردی

امنیت در منزل

هیچگونه سیستم امنیتی وهیچ نوع قفل ،ایجاد امنیت کامل نمی کنند وعمده چیزی که شما را امیدوار میسازد این است  که اگثریت این  گونه وسایل،متجاوزان را منصرف ساخته وآنها را متوجه شکار همسایگانی میکند که از نظر امنیتی کاملا از شما بی احتیاط تر هستند. در عین حال ممکن است شما با سارق مقاوم ومصری روبرو شوید که حاضر است. خود را به خطر اندازد در این صورت  خود را کنار بکشید، بگذارید هرچه می خواهد ببرد وممنون ومتشکر باشید از اینکه توسط وی به قتل نرسیده اید.

 

آموزش بادیگاردی

آموزش بادیگاردی

هنگامی که شما و افراد خانواده در منزل هستید وناگهان مزاحمی وارد منزل میگردد،وضعیت شکل عجیب وخطرناکی، بحرانی خواهد شد. شما به طور قطع ویقین تحمل این را خواهید داشت که قسمتی از دارایی واموال خود را از دست بدهید تا زندگی خود شما وزندگی افراد خانواده به خطر بیفتد و برخورد با این مسائل ومشکلات پیش آمده، نیازمند به یک آمادگی در وضعیت عالی است. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

آمادگی برای دفاع در منزل

اگر شما فرد مجرد هستید، مشکلات شما به مراتب کمتر از شخصی که دارای همسرو دو فرزند است.نظارت وبرسی منزل خودتان را از منظر یک فرد بادیگارد آغاز کنید.

راه های ورودی کجاست؟ آیا میتوانید بعضی از آنها را استحکام بخشید تا مسئله حمله را یکسویه کند؟بدین منظور که حمله فقط از یک طرف انجام گیرد.این مسئله بسیار مهم وحیاتی خواهد بود؛ زیرا شخص قادر به دفاع از حملاتی نیست که از جهات مختلف صورت میگیرد، اما اگر حمله طوری باشد که فقط از یک سو انجام گیرد ، احتمال دفاع و زنده ماندن به طرز آشکاری زیاد میگردد.

قرار دادن میله های محکم در اطراف پنجره ها اتاق خواب ، مانع از ورود مهاجم میشود.البته این میله ها باید طوری تعبیه شوند که در هنگام آتش سوزی بتوانند به راحتی از داخل باز شود.

بعضی از افراد در ساختمان ها ،سفارش اتاقی کاملا مطمئن را میدهند که داخل آن پنجره ای وجود نداشته باشد تا آن را به صورت یک پنگاه در آورند. بعضی ها از این فراتر رفته ودر آنجا آب وغذا ذخیر می نمایند.هدف از این اقدامات این است که به هنگام جنگهای داخلی ویا هجوم وحمله گروهای اوباش ، این اتاق به عنوان پناهگاهی امن ، مورد استفاده قرار گیرد تا سوژ وخانواده اش در آنجا مستقرشوند .در هر صورت یک پنا هگاه باید وجود داشته باشد از قبیل یک اتاق  یا قسمتی از راهرو که اعضای خانواده بتوانند در آنجا اقامت کرده واز تیررس آتش سلاح در امان بمانند. حمام ساختمان معمولا دارای  تاسیسات فلزی است که باعث استحکام وحفاظت می گردد. قرار دادن ورقه های فولادی در درون بعضی کابینت ها، روش مطمئنی در ساخت محل های فو ق العاده امن است. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

 

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم حفاظتی در منزل،وجود ارتباط است . این وسیله میتواند  یک تلفن بی سیم یا یک تلفن سیار باشد. یکی از اعضای خانواده را مشخص کنید که در هنگام خطر،با پلیس تماس بگیرد.نکته حائز اهمیت این که ، مواردخطر را به پلیس تذکر داده و محل استقرار مهاجم و محل استقرار خود را به آنها اطلاع دهید تا در این مورد پلیس دچاره اشتباه نشده و شما را با مهاجم اشتباه نگیرد. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

 

 

آموزش بادیگاردی

آموزش بادیگاردی

نقشه اساسی دفاعی خود را با اعضای خانواده مورد بحث قرار دهید تا مطمین شوید که هر کدام از اعضای خانواده با تمرین این طرح دفاعی ، به وظایف و نقش دفاعی خود آشنایی کامل دارند . یکی از عوامل مهم و اساسی آن این است که ، هر کس درمواقع بحرانی باید بداند که درکجا قرار دارد. بسیاری از موارد پیش آمده که اعضای خانواده به طرف خانواده خود به جای شخص مزاحم به اشتباه تیراندازی نموده اند . یکی از معمول ترین حوادث این است که صاحبخانه صدایی بشنود و تصور کند که این صدا ، صدای یکی از اعضای خانواده است که به آشپزخانه یا حمام رفته است.

قسمت دوم آموزش بادیگاردی

تاکتیک 

تاکتیک می تواند هم سازنده و هم مخرب باشد، زیرا بهترین ابزاراگر بیهوده به کار برده شود، بدون فایده خواهد بود . تاکتیک خوب سبب می شود از آنچه که در دسترس دارید ، بهترین استفاده را بکنید.

 

علایم هشدار دهنده اولیه ، بسیار مهم اند . منزلی با بنای محکم ، با درهای استوار، پنجره های قفل شده و مطمین از نظر امنیتی ، اولین سد محکم در برابر شخص مهاجم است زیرا ایجاد سرو صدا می کند و سبب هشدار می گردد.از امکانات موجود دیکر سگ است . سگ الزاما نباید از سگ های مخصوص نگهبان باشد، بلکه همین سگ های معمولی خانگی ، دارای حس شنوایی حساس تری نسبت به انسان هستند و غالبا نسبت به ورود یک شخص مهاجم هشدار می دهند. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

به کارگیری نور و روشنایی از نقطه نظر دفاعی بسیار مهم است . همان طور که قبلا بیان گردید ، شما باید در خارج از محوطه ، دارای نور و روشنایی باشید. این فقط یک عامل باز دارنده نیست ، بلکه شما را در مشاهده فردی که مشغول باز کرد ن قفل در شماست یاری می دهد. شما می توانید مهاجم خودرا ببینید و سلاح و همدست وی را مشاهده نمایید.

از دیگر مسایل فنی کمکی ، وجود تلویزیون مدار بسته است که امروزه بسیار قابل دسترسی است .  دوربین های متعددی در راه های ورودی قرار می گیرد. این  دوربین ها با قیمت پایین  کاملا در دسترس هستند. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

در داخل خانه ، شما باید اتاق های خالی را روشن نگه دارید. در داخل هر اتاق ، یک چراغ خواب روشن کافی است این بدان منظور است تا شما همواره مهاجم را به طور واضح ملاحظه نمایید و این در صورتی است که خود در سایه و تاریکی ایستاده باشید . شما باید  بتوانید در منزل خودتان بدون استفاده از روشنایی را ه را پیدا کنید. قرار گرفتن شما در تاریکی بخصوص هنگام استفاده از اسلحه ، مانع از آن می گردد که مهاجم شما را ببیند.

نکته حایز اهمیت این است که در هنگام شب و تاریکی ، برای مشخص نمودن محل مهاجم ، هرگز نباید از چراغ قوه استفاده کرد، این عمل فقط به مهاجم می فهماند که شما در کجا قرار گرفته اید مسلما این امر سبب می گردد تا خیلی زودتر از اینکه شما او را می بینید ، او شما را ببیند .

 

 

0003

آموزش بادیگاردی

تا زمانی که قصد شلیک ندارید،اجازه ندهید شخص مهاجم متوجه شود که شما او را زیر نظر دارید، این یکی از روش های استفاده از فن غافلگیری است و نیازمند آن است که شما مخفی و پوشیده بمانید و مهم تر آن که سکوت را مراعات نمایید. بعضی از افراد تصور می کنند صدای مهیب تفنگ ، سبب ارعاب گردیده و مهاجم را از قصد خود منصرف می سازد . هرگز زندگی تان را روی این شرط نبازید . شخص مهاجم ممکن است وحشت زده  شود و تیراندازی نماید، یا اینکه ممکن است اقدام به فرارکند. اگر فرار او به طرف محلی باشد که اعضای خانواده در آنجا مخفی شده اند ، او هرکس را که ببیند به سویش تیراندازی می کند که این امر سبب مسایل و مشکلات بیشتری می شود. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

پنهان ماندن و به دقت اطراف را زیر نظر قراردادن ، وقت می گیرد. شما به وقت و زمان نیاز دارید. وقت زمان برای شما یعنی زندگی . می توانید ملاحظه نمایید که آیا شخص مهاجم تنهاست یا همدستان دیگری به همراه دارد ، این مسئله تفاوت بین مرگ و زندگی است . اگر این مهاجم شخص دیگری را به همراه دارد به دقت به صحبت های آنها گوش  کنید . ممکن است آنها شخص سومی را نیز به همراه داشته باشند که از نظر مخفی باشد.

ثابت ایستادن ، مزایای دیگری نیز در بردارد . این امر امکان می دهد که مهاجم به طرف شما بیاید و به طور وضوح در مقابل شما قرار بگیرد . شاید او یکی از آشنایان شما باشد.در فکر پوشش باشید . پنهان شدن ، پوشش ، محلی محفوظ برای ایمن ماندن از آتش سلاح و معرض دید قرار نگرفتن است . اگر مهاجم این امکان را داشته باشد که پاسخ تیراندازی  را بدهد ، شما باید محلی برای پوشش داشته باشید.لحظه شروع تیراندازی باید زمانی باشد که شما کاملا مطمئن شوید که مهاجمان در کجا هستند و آیا گلوله های شما به هدف می خورد . به طور کلی شما می خواهید که مهاجمان در محوطه ای باز باشند ، جایی که آنها نتوانند به آسانی پوششی پیدا کنند یا مخفی شوند. در این صورت وسط یک اتاق بهترین محلی است که مورد نظر شماست.

نکته قابل توجه اینکه به کار بردن اسلحه ، به منظوردفاع و کنترل آتش است نه قدرت آتش . این مهم نیست که شما چه تعداد فشنگ شلیک نموده اید، مهم آن است که چه تعداد از این گلوله ها به هدف خورده است . به هر صورت ، شما نمی خواهید که یک تیراندازی طولانی وممتد در منزل شما اتفاق بیفتد ، مگر اینکه تنها در محلی دور از همسایگان قرار گرفته باشد. تبادل آتش و تیر اندازی ، افراد بی گناه مورد اصابت قرار نگیرند. اما چنین انتظاری را از افراد مهاجم نداشته باشید. بهترین اقدام شما این است که مهاجم را قبل  از اجرای آتش و به خطر انداختن افراد خانواده ، نقش بر زمین نمایید.در صورت امکان ، از تیر اندازی به طرف اعضای خانواده پرهیزکنید و سعی نمایید  که این تیراندازی خارج از محل استقرار آنها انجام گیرد. این بدان معناست که مهاجم هرگز بین شما و اعضای خانواده قرار نگیرد، زیرا هر تیری که شما خطا کنید ، مستقیما به طرف آنها خواهد رفت . این مطلب را در نظر بگیرید که شما هم ممکن است خطا کنید و اکثر تیرهادر یک جنگ و تیراندازی خطا می روند. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

 

17

آموزش بادیگاردی

این حقیقت را بپذیرید که ترس و وحشت ممکن است ایجاد لغزش نماید و این امر کاملا طبیعی است .  علی رغم این ترس و وحشت ، جرات و شهامت به طرز موثری مفید واقع خواهد شد . هنگامی که مبادرت به تیراندازی می کنید ، کاملا مراقب  دست خود باشید. در صورت امکان ، اسلحه را با هردودست نگه دارید. شما می توانید به دیوارتکیه دهید  یا دست های خود را روی دسته صندلی یا در پشت آن قرار دهید.

حداقل به هر فرد مهاجم دو تیر شلیک کنید . با تمام طول و تفصیلی که مورد قدرت باز دارنده خوانده ایم ، نمی توانیم مطمئن شویم که یک فرد مظنون با یک تیر تقش بر زمین خواهد شد ودیگر از زمین بر نخواهد خاست. ممکن است حتی تیر اول شما خطا رفته باشد و یا اینکه تیر را به نقطه حساس وکشند ه که موجب اثر فوری باشد نزده باشید . در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

این بسیار دور از احتمال است که شما دقیقا قادر باشید به مغز یا ستون فقرات مهاجم در نور ضعیف شلیک کنید. با یک تیر اندازی معمولی به قسمت های داخلی بدن ، بعید به نظر می رسد که تیر به جای حساس خورده  باشد . تیراندازی باید ادامه پیدا کند تا مهاجم بر زمین بیفتد و برنخیزد.

 

قسمت سوم آموزش بادیگاردی

مراجعه به منزل

اگر به خانه رسیدید وعلایمی را مشاهده نمودیدمبنی بر اینکه فردی به زور وارد منزل شماشده است ، سعی نکنیدکه قهرمان بازی درآورید یا جاهل منشانه رفتار نمایید.در این صورت فقط منزل راترک کنید. اگر شما هدف ترور یا آدم ربایی باشید، احتمالا شخصی دیگری در داخل منزل برای اجرای مقاصد خود شماست. بهترین عمل شما اعلام مراتب به پلیس و واگذاری این مسئله به عهده آنهاست.به هر صورت اگر پلیس نتوانست عکس العمل نشان دهد،بهتر آن است که به جای وارد شدن به منزل ، شب را در خودرو یا در هتل بگذرا نید.

امنیت در هنگام مسافرت

کجا میروید؟آیا این سفر ضروری است؟ همیشه به خاطرداشته باشید که گمنام و ناشناخته بودن، سهم به سزایی در حفاظت دارد.فکر نکنید که چون شما خود بادیگارد هستید ، هیچ کس در تعقیب شما نیست .شما هدف اصلی هستید؛حتی وقتی که مشغول انجام خدمت نیستید. هنگامی که شما مراقب خود نیستیدمهاجمان تصمیم میگیرند که شما را از میان بردارند.

در هنگام رانندگی کاملا هوشیار باشید واجازه ندهید افکارتان متوجه چیزهای دیگر شود. اگر عادت به خیال پردازی دارید. ممکن است این امر مورد بهره برداری افرادی که کمین کرده اند یا افراد آدم ربا قرار گیرید. همواره مواظب وسایل نقلیه ای که در اطراف شما هستند باشید وآنها را زیر نظر بگیرید. سعی کنید تا بفهمید که خودرویی در طول سفر، پشت سر شما حرکت میکندهنگامی که دور می زنید،مواظب کسانی که در پشت سرتان هستندباشید. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

همیشه یک تلفن همراه داشته باشید تا درصورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد. امروزه تلفنهای همراه آنقدر متداول و ارزان هست که هیچ عذر و بهانه ای برای نداشتن آن وجود ندارد.

18

آموزش بادیگاردی

 

آدم ربایی

شما ممکن است توسط یک آدم رباربوده و یا به گروگان گرفته شوید تا با یک تروریست سیاسی مورد معامله قرارگیرید. ربا یندگان شما ممکن است یکی از این چهار نوع آدم ربایان باشند . آدم ربایان ناشی و تازه کار آدم ربایانی با انگیزه و تفکر سیاسی یا مذهبی ، اشخاصی که ذاتا تمایل به ایذر و مزاحمت دارند و بالاخره جنایتکاران حرفه ای و ماهر. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

میزان خطری که شما در این مورد با آن مواجه هستید ، ارتباط به افکار و عقیده آنهایی  دارد که شما را ربوده اند وارتباط به عکس العمل افرادی دارد که آدم ربایان باآنها تماس گرفته اند.خطرناک ترین این آدم ربایان برای شما،آنهایی هستند که مشکلات روانی ویا ایدئولوژی خاصی دارند؛ زیرا حالات آنها بسیار ناپایداراست .آدم ربایان ناشی وغیر حرفه ای نیز ممکن است  ناخودآگاه به شما آسیب برساند. ام جنایتکا ران حرفه ای می دانندکه هدف اصلی ،گرفتن باج است نه چیز دیگرهمچینین آنها آگاه هستند که اتهام قتل به مراتب شدیدتر وسنگین تر از جرم آدم ربایی است واز همه مهمتر جنایتکاران حرفه ای آگاه هستند که چنانچه فرد ربوده شده بمیرد،ابزاربی ارزشی است. فقط یک گروگان زنده می تواند مورد معامله وباج قرار گیرد. در مورد آموزش دفاع شخصی بیشتر بدانید.

از ابراز هرگونه وقار وبزرگی، قهرمان بازی ولجاجت ویک دندگی پرهیزکنید.اگر شما را ربودند،شما کاملا در اختیار ربایندگان خود قرار دارید.بهتراین است حرکتی را که باعث خصومت ودشمنی آنها گردد،انجام ندهید.احتمال زنده ماندن شما در اطا عت صادقانه از دستور است.مثلا هرگز سعی نکنید که چشم بند خود را بردارید یا دزدانه ربایندگان خود را نگاه کنید. این یک قانون کلی است که اگر ربایندگان طرح و نقشه ای مبنی بر آزاد نمودن شما را داشته باشند،نمی خواهند شناخته شوند. اما اگر شما آنها را ببینید،در آن صورت آزادی شما خطری برای آنها خواهد شد.

از طرف دیگر آگر شما صورت آدم ربایان را دیدید وآنها اهمیتی به این موضوع ندادند، احتمالا آنها قصد آزادی ورهایی شما را ندارند. در چنین حالتی باید تن به خطر بزرگ تری داده ونسبت به طرح ونقشه فرار خود اقدام کنید.

بقیه مطالب آموزشی ادامه خواهد داشت

با تشکر از دکتر رستمی بنیانگذار پرشین بادیگاردی ،بنیانگذار دفاع شخصی هوشمند، نماینده جوجیتسودر ایران وریئس انجمن هنرهای رزمی ودفاع شخصی ایران

 قسمت چهارم آموزش بادیگاردی

سنجیدن وسبک وسنگین نمودن خطرات ، اولین اقدام اساسی است . باید تصمیم بگیرید که آیا بهتر است منتظربمانید تا مورد معامله وباج خواهی قرار گرفته وآزاد شوید، یا تصمیم دیگری اتخاذ نمایید.

اگر برای شرکتی کار میکنید که سیاست (باج خواهی ) ندارد ،واضح است که آن شرکت شما را فراموش میکند. اگر موضوع آدم ربایی مسئله سیاسی است و طرف معامله ربایندگان شما دولتی است که هیچگونه معامله سیاسی با آدم ربایان ندارد، در این صورت چنین به نظر میرسد که شما تنها مانده و قربانی شده اید.از این به بعد تنها امید شما فرار یا منتظر ماندن برای نجات است.

احتمال فرار بسیار کم است ؛ اما گاهی اوقات پیش خواهد آمد. تمام تروریستها،مهارت کامل را نداشته واغلب دچار اشتباهات تاکتیکی می شوند.طبق یک تحقیق ، پنج درصد از قربانیان موفق به فرار گردیده اند. گاهی اوقات فرار برای شما بهترین تاکتیک نیست؛ زیرا ممکن است شما با خانواده خود در سفر باشید وفرار شما منجر به تنها ماندن آنها گردد.

images

آموزش بادیگاردی

احتمال آزادی شما در صورتی که ربوده شدید چقدر است؟ آیا تضمینی است بعد از پرداخت پول آدم ربایان شما را سالم آزاد کنند؟باید توجه کرد پرداخت باج در بعضی از کشورها جرم است وپیگرد قانونی دارد وبستگان قربانی برای رهایی گروگان خود از تماس با پلیس اجتناب مینمایند. اما به طور منطقی عدم پرداخت هرگونه باج به آدم ربایان ،موثرترین راه برای جلوگیری از آدم ربایی در آینده خواهد بود. اما هنگامی که موضوع باج خواهی پول نیست ،ثمری در پی نخواهد داشت  مثلا آدم ربایان برای اهداف ومقاصد  خود یک فرد خارجی یا یک نماینده شرکت خارجی را می ربایند . موضوع ، تقاضای آزادی زندانیان سیاسی است ماموران الزاما در این قضیه درگیر میشوند. آنها ممکن است به خواسته آدم ربایان برای آزادی یک فرد خارجی تن در ندهند . در چنین مواردی مذاکر بسیار حساس وزنده ماندن شخص قربانی بسیار به شانس واقبال بستگی دارد. ویا شاید از طریق مذاکره نتیجه ای ندهد در چنین وضعی ممکن است تصمیم گروکان گیران عوض شود که اگر گروگان را بکشند چیزی را از دست نخواهند داد .یک گرو تروریستی گاهی ممکن است احساس کند باید برای امتیاز گرفتن ،گروهی از قربانیان را به قتل رسانیده تا جدی بودن خود را ثابت کند.

برای افرادی که گروگان گرفته شده اند، نصیحت وتوصیهای وجود ندارد.هشدارهای مختلفی را در این باره مطالعه کردیم ؛نظیر این که چشمان خود را به گروگان گیرها ندوزید و فقط هنگامی صحبت کنید که مورد خطاب قرار میگیرید. اگر آدم ربایان از نشان دادن صورت خود بیمی  ندارند باید این را بدانید به هر قیمتی که شد فرار کنید چون آنان قصد کشتن شما را دارند.اینها همه نکات مهمی در جریان گروگانگیری هستند؛امادرحقیقت چیززیادی وجود ندارد که یک گروگان انجام دهد. فقط کاری که نباید بکند ،این است که به اصطلاح اوضاع را از این بدتر نکند یا دردسر درست نکند؛یعنی کاملامراقب و صبور باشد تا نجات پیدا کند تا فرصتی برای فرار پیش آید .به عنوان یک گروگان شما باید امیدوار باشید که بخت واقبال در کنار شماست.گفته معروفی است می گوید:اولین واصلی ترین هدف ، مذاکره با گروگان گیران است تا گروگان ها به سلامت نجات یابند وهدف دوم دستگیری سالم گروگانگیران است البته پلیس همواره ترجیح میدهد که گروگان گیرها دستگیر یا کشته شوند تا از اتفاقات بیشتر جلوگیری به عمل آید . این حقیقتی است تلخ وشما باید چنانچه به گروگان گرفته شدید این موضوع را مد نظر داشته باشید.

 

Hostage_Rescue_Team_members

آموزش بادیگاردی

نکته مهم وحیاتی این است که در هنگام حمله نیروهای ویژه برای نجات شما،از آنها چه انتظاری داشته باشیددر حدود ۲۳درصدداز قربانیان آدم ربای در سطح بین المللی نجات پیدا کرده اند اگر یک حمله کما ندویی آغاز شود آمادگی وضح بدتری را داشته باشید. تروریست ها ممکن است این آمادگی را داشته باشند که به محض ورود تیم نجات گروگانها را به قتل برسانند. اگر کوشش وعملیات تیم نجات آغاز شد وتروریستها با انفجار باعث هلاکت شما نشدند، همچنان در کف اطاق بایستید. گروه نجات به داخل هجوم خواهند برد وتنها خطری که برای شما وجود دارد تیراندازی ونور کور کننده وحیرات انگیزه انفجار نارنجک است.گروه نجات مردد خواهند بود؛بنابرین به هر چیزو به هرکس که ظاهر شود وتهدید به نظربرسد تیراندازی خواهند نمود .بنابراین همچنان ساکت  باشید روی زمین دراز بکشید سرتان را بلند نکنیدوحتی کلمه ای سخن نگویید. سعی کنید نقش  مرده  را بازی کنید که مطمئن تر است.

همچنین انتظار داشته باشید که با شما مانند یک تروریست رفتار کنند به دست هایتان دست بند بزنند، سرو روی شما را محکم ببندند تا اینکه نجات  دهندگان در وضعی قرار گیرند که بتوانند سرو سامانی به اوضاع داده وهر کس را به دقت مورد شناسایی قرار دهند.

مراقب خود باشید.

همیشه این مطلب را مد نظر قرار دهید که محافظ شما ممکن است قادر نباشد یا نخواهد با تهدیداتی که متوجه شماست بر خورد نماید. او شاید نخواهد یا نتواند که شما را از مهلکه دور  نگاه دارد. وقتی مشکلی برای شما پیش آید شاید شخص محافظ حضور نداشته باشد یا نخواهد خودرا در دسترس قرار دهد. با توجه به همین ملاحظات ، شما باید شخصا مراقب خود باشید . این تنها کاری است که باید انجام دهید.

با تشکر از جناب دکتر رستمی که ما را در این امر یاری نمودند وامیدواریم  این آموزشها مورد توجه شما علاقه مندان قرار گرفته باشد.

 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت می نماییم

 به امید دیدار

۲۳ Responses

 1. danny می‌گه:

  Mersi kheili khub bud, barnaameye aamuzesh az tarighe websitetun ro ham dar nazar daarid, taa betavaan kami az tarighe online chizi yaad gereft?

  Baa kamaale tashakkor,

  • admin می‌گه:

   با تشکر ازشما دوست عزیز ما سعی کردیم دوستانی که به هر دلیلی نمی توانند در کلاسهای ما حضور داشته باشند از این طریق بتوانیم کمکی کرده باشیم اما شما اگر سوالی داشته باشید سعی میکنیم به متخصصین این سازمان مطرح کنیم وجواب شما را بدهیم با سپاس از شما

  • admin می‌گه:

   با سلام بر شما بزرگوار قابلی نداشت با سپاس

 2. amir hosein karami می‌گه:

  با عرض سلام و تشکر از شما

  من میخواستم لیست کلاس های آموزش دفاع شخصی شما در ایران رابدانم ومیخواستم از شما خواهش کنم که اگر میشود آموزش دفاع شخصی در سایتتون قرار دهید

  با عرض تشکر

 3. پویا تایسون00905338834368 می‌گه:

  با عرض سلام و تشکر
  خیلی عالی و بی نقض و بسیار مفید بود.
  با توجه به تجربه اینجانب به عنوان ریاست بادیگاردی در خارج از کشور به استاد عزیز جناب رستمی تبریک
  عرض می نمایم و ارزوی موفقیت دارم.

  • admin می‌گه:

   خیلی خوشحالم که از همکاران ما هستید ما هم به شما تبریک میگویم وامیدواریم در کارهای خود موفق باشید پویا جان در ضمن در کدام کشور فعالیت میکنید با تشکر

 4. parniya می‌گه:

  سلام وقت بخیر این کلاسا دخترونشم هست:)

  • admin می‌گه:

   سلام کلاس بانوان یکماهی است که شروع شده اکرتمایل داریدازطریق سایت برای فروردین ۹۴ ثبت نام بفرمایید یا جهت اطلاعات بیشترباشماره۰۹۱۲۸۱۲۰۷۰۱ تماس حافصل فرماییدباتشکر

  • admin می‌گه:

   باسلام بله چون خانمهاودخترخانمها بیشترمورد تهاجم هستند جهت اطلاعات بیشترمیتوانید باشماره۰۹۱۲۸۱۲۰۷۰۱ تماس حاصل فرمایید باتشکر

 5. کامیاب سرابی می‌گه:

  سلام جناب آقای دکتر رستمی اینجانب کامیاب سرابی درخواست آموزش در کلاسهای محافظ شخصی یا بادیگارد را دارم لطفا در صورت لزوم مرا راهنمایی کرده که برای شروع کلاسها به کجا مراجعه کنم ممنون و متشکرم ۰۹۱۲۹۴۱۹۵۵۳

 6. آرمین بهرامی شرق می‌گه:

  با سلام خدمت شما می خواستم به کلاس های دفاع سخصی بیام ولی نمی دونستم که کجا بیام من تو کرج هستم ولی اگر یک جلسه در هفته باشه میام

 7. شهریار می‌گه:

  سلام من قبلا عضو باشگاه بودم ، تا کاتا ۳ آموزش دیدم
  الان مدتیه که از ناحیه زانو و پاشنه پا مصدومم میخواستم ببینم میتونیم دوره دفاع شخصی دوباره یاد بگیرم؟

 8. با سلام بنده با قد حدودا ۱۶۸ وزن ۷۸ کیلو سن ۴۴ سال میخواهم در کلاسهای آموزش بادیگارد شرکت کنم اگر شرایط را دارم لطفا راهنمایی نمایید کجا مراجعه نمایم متشکرم ۰۹۱۲۹۴۱۹۵۵۳

 9. علیرضا می‌گه:

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  برای اموزش به کجا باید مراجعه کرد؟؟؟ خیلی ممنون

  • admin می‌گه:

   باسلام
   کلاسها دردوگروه عام و خاص برگزارمیگردد
   ۱- ۱- کلاس عام : شش واحد وهرواحد درمدت چهارماه زمان میبرد وهزینه هرماه۲۵۰ هزارتومان میباشد.هنرجو پس از گذراندن واحد اول که درمدت چهار ماه میباشد به راحتی میتواند ازخود درخیابان دفاع کند . درصورت تمایل هنرجو به ادامه آموزش میتواند واحدهای دیگرراهم بگذراند . و پس ازگذراندن شش واحد وموفقیت درآزمون به دریافت دیپلم دفاع شخصی نایل میگردند.

   .۲- کلاس خاص : برای افرادی میباشد که ازلحاظ شغلی درمعرض خطر میباشند از قبیل مدیران – پزشکان – وکلا- جواهرفروشان- صرافان و….آموزشها به روش تئوری وعملی درزمان بسیارکوتاه برگذارمیگردد بدلیل حساسیت دوره های آموزشی وگزینش افراد علاقمندان میتوانند جهت توضیحات بیشتر به آدرس زیرمراجعه نمایند.

   در صورت نیاز با شماره اختصاصی۰۹۱۲۸۱۲۰۷۰۱ تماس حاصل نمایید. تا کارشناسان دراسرع وقت جوابگو سوالات شما باشند. ودرصورت تمایل به ثبت نام یه آدرس زیرمراجعه نمایید .

   مسئول پذیرش آقای منفرد – ساعت مشاوره از۱۹ الی ۲۰ فقط روزهای یکشنبه وسه شنبه به آدرس خیابان ولیعصرروبروی ظفر خیابان شهیدیاسمی روبروی بیمارستان خاتم الاانبیا مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر سالن کاراته مراجعه کنندگان درصورت داشتن خودرو میتوانندازپارکینگ مجموعه استفاده نمایند. باکمال تشکر

 10. کیانا می‌گه:

  سلام میخواستم ببینم برای دخترا هم کلاس دارین؟

  • admin می‌گه:

   سلام به تازگی کلاسهای بانوان راه اندازی شده است جهت ثبت نام شما میتوانید باشماره ۰۹۱۲۸۱۲۰۷۰۱ تماس حاصل نمایید.باتشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>