آی-آیدو چیست؟

ای­آیدو چه می­باشد؟

آمورش ای آیدو

آمورش ای آیدو

 

ای­آیدوه یک رشته هنری است که برخی از ابعاد ویژه شمشیربازان ژاپنی را آموزش می­دهد. این فن تأکید زیادی بر مهارت کاتانا (شمشیر بلند ژاپنی) دارد، و شامل یک سری از حملات یا حرکات تند و سریع برای کشتن یک یا چند دشمن می­باشد، و سپس شمشیر در حالت غلاف (نیام) قرار می­گیرد.

فلسفه

ای­آیدوه یک هنر می­باشد، یا احتمالاً شیوه­ای آموزشی که با استفاده از یک شمشیر واقعی (یا تقریباً واقعی) در تمریناتی تکی (سولو) به کار می­رود. کاتاها (تمرینات ورزشی) را باید در آغاز آموزش و تمرین و همچنین در انتهای برنامه با شمشیر در نیام انجام داد، که در نتیجه شامل تمریناتی جامع مربوط به شمشیر در نیام و خارج از غلاف می­باشد. ای­آیدوه غالباً به عنوان مسیری از زندگی خطرناک تعبیر می­شود، هنری که با پذیرفتن شرایط دشوار کامل می­شود، یا شیوه­ای از زندگی در حال حاضر است. این نام متشکل از iru (بودن)، ai (در هماهنگی)، و do (مسیر یا شیوه) می­باشد که به مفهوم “مسیر یا شیوه در هماهنگ بودن” می­باشد.

DPP_0075

آموزش ای آیدو

در ای­آیدوه، شرکت­کنندگان با دشمنان غیرواقعی خود با شیوه­هایی اختصاصی مبارزه می­کنند که امروز، این شیوه­ها به طور کامل منسوخ شده است و روش­های تمرینی قدیمی است، و حتی نیازی به نظارت مربی در مبارزات انجام شده نمی­باشد. به عنوان یک روش کلی و واقعی، ای­آیدوه، مبارزه­ای با خویشتن می­باشد، روشی میانبر برای از بین بردن کلید زیاده­خواهی­ها. از طریق حرکاتی دقیق از کاتا، کارورزان در جستجوی حرکت و انتقال خود در هر کجا و همیشه آماده بودن می­باشند، اتحاد با اراده، عملکرد، و شمشیر، حرکاتی که به­طور کلی در رابطه با زندگی و مرگ می­باشد. از طریق این احساس هماهنگ، اراده و عملکرد و شمشیر به عنوان ابزاری برای توسعه هماهنگی روحی و فردی می­باشند.

(زن نیپون کن دو رن می ای آی دو)

زن نی پون کن دو رن می ای آی دو یکی از استایل های ای آی دو در کل فدراسیون های کن دو ژاپن به حساب می آید.این سبک استاندارد شده ای آی دو همچنین با نام های سی تی ای آی دو و یا زن کن رن ای آی دو شناخته می شود.

تاریجچه:

آموزش ای آیدو

در سال ۱۹۵۲ بنیانگذاری شد و سریعا به دنباله ترمیم استقلال ژاپنی و سازمان پیشرفت های چشمگیری دنباله دار در کنار ممنوعیت هنر های رزمی در ژاپن شکل گرفت. به منظور عمومی و محبوب تر کردن ای آی دو و حتی آسان تر کردن یادگیری آن برای افرادی که مشغول آموزش کن دو بودند کمیته فنی تخصصی توسط سازمان مورد نظربرای مرور وضعیت ثبت گردید.در ادامه ی آن کمیته فنی به یک سری تکنیک های پایه ای و اساسی که از خود رشته ای آی دو افزود.

در پی آن و در سال ۱۹۶۹ سازمان جهانی برنامه آموزشی سی تی را که شامل هفت کاتا(فرم) می باشد را معرفی نمود که تمامی نمود که تمامی آن ها بر پایه و اساس مدارس مختلف اصلی شمشیر زنی سنتی ژاپنی می باشد که شامل مدارسی همچون مو سو جی کی دن ایشین ریو، مو سو شین دن ریو و هوکی ریو می باشد.

سه کاتا در سال ۱۹۸۱ و دو کاتا دیگر در سال ۲۰۰۰ به سبک سی تی اضافه گردید که در نهایت افزایش تعداد کاتای ۱۲ تایی را برای این سبک به ارمغان آورده است.این کاتا ها رسما به نام تمام فدراسیون های کن دو ژاپن ای آی یا همان زن نی پون دو رن می ای آی و یا زن کن ری ای آی و یا به معمول ترین اسمش که سی تی و یا کاتا های سی تی می باشد شناخته می شوند.

IMG_4426

آموزش ای آیدو

دوازده کاتای سی تی به منظور شرایط پرداخت (شهریه) ترقی و گسترش و تبلیغ ای آی دو در فدراسیون جهانی کن دو استاندارد سازی شده است. ولی با این وجود تمامی دوجو های کن دو سبک سی تی ای آی دو را آموزش نمی دهند،سازمان جهانی از آن به عنوان یک سنبل و یا استاندارد برای امتحانات و شیآی استفاده می کند، در نتیجه سبک سی تی ای آی دو به یکی از وسیع ترین و شناخته شده ترین فرم های ای آی دو در ژاپن و سراسر جهان تبدیل شد.

japantag10

آموزش ای آیدو

113 - Copy

آموزش ای آیدو

 

18

آموزش جوجیتسو برزیلی

44

آموزش جوجیتسو برزیلی

45

آموزش جوجیتسو برزیلی

 

 

17

آموزش ای آیدو

 

_MG_9149

آموزش ای آیدو

 

20

آموزش ای آیدو

19

آموزش ای آیدو

18

آموزش ای آیدو

21

آموزش ای آیدو