اعضاء انجمن

                                                                                                 
متاسفانه بعضی از افراد که در خیابان مورد تهاجم قرار گرفتن برای آموزش دفاع شخصی در سازمان ما ثبت نام نمودندو آموزشهای کوتاه مدتی را گذراندند. بعضی از این افراد در سطح شهر خودشان را مربی ویا حتی بنیانگذار معر فی مینمایند.علاقمندان کمال دقت را در انتخاب مربی داشته باشند تا گرفتار این افراد متقلب نشوندفقط افرادی که در این سایت معرفی شدن مورد تائیدسازمان ISDMAAمیباشد
 
 

کانچو علی رستمی بنیانگذارسازمانISDMAA وپرشین بادیگارد

 
بنیانگذراردفاع شخی هوشمند سامورایی دان ۱۰دفاع شخصی از سازمانIBBA
 
دارای  دان ۷ جوجیتسو بین المللی ونماینده جوجیتسووکوبودو درایران 
 
دارای  دان ۶ IAIDO ومسئولIAIDOدر سازمان IBBA
 
عضودائمی سازمان جهانی جوجیتسو کل AJJIF
 
نماینده وعضو انجمن  (  KUNTAIKO INTERNATIONALASSOCIATION OF BUDO    (  KIAB
 
نماینده سازمان IBBA از آلمان
 
نماینده جوجیتسو بین المللی JJI از پرفسورریچارد موریس ازانگلستان
 
نماینده سازمان تایگرمویتای درایران و خاورمیانه 
 
و………..
IMG_6314
 

شیهان پویارستمی نایب ریئس سازمان ISDMAA

 
نماینده جوجیتسووسازمانIBBAدر شرق آسیامالزی(کوالامپور)
 
نماینده دفاع شخصی هوشمنده سامورایی وپرشین بادیگارددر شرق آسیا
 
مسئول سازمان پرشین بادیگارددرسازمانISDMAA
 
 
1
 
 

سعید افسای (مربی  وریئس کمیته فنی ، عضوکمیته آموزش) 

 

IMG_0891

آکادمی دفاع شخصی ایران

علی صادقی  (ریئس کمیته آموزش ،عضو کمیته فنی  )

آکادمی دفاع شخصی ایران

 

علی نیازی مشاوره عالی سبک  (مربی  وعضو کمیته فنی ، عضوکمیته آموزش)

 

FullSizeRender

آقای علی مشهدی (عضو کمیته آموزش ومسئول اموراداری، مربی)

 


آکادمی دفاع شخصی ایران

 

آقای ستار سیف (عضو کمیته آموزش ،  مربی)

 

IMG_0902

آکادمی دفاع شخصی ایران

 

آقای هادی بوربور (عضو کمیته آموزش ومربی)

 

IMG_0894

آکادمی دفاع شخصی ایران

 

آقای دکتر نادرپویان مشاوره عالی سازمان ISDMAA

 

17 (2)

آکادمی دفاع شخصی ایران

آقای عباس حمیدی مربی  ومشاوره عالی سازمان

 

IMG_5755

آکادمی دفاع شخصی ایران

آقای محمود اشرفی  ( مربی ،عضو کمیته آموزش)

 

22

محمود اشرفی دفاع شخصی

 

آقای میثم اسدی مسئول مویتای درسازمان ISDMAA

 

44

میثم اسدی دفاع شخصی


آقای سامان اشرفی  مربی و عضوکمیته آموزش

33

سامان اشرفی دفاع شخصی

 

 

 

آقای مهرداد منفرد  دبیر سازمان  ISDMAA ، مربی و عضوکمیته آموزش ، فنی

 

DSC03710

مهرداد منفرد آکادمی دفاع شخصی

 

آقای فردیزاد آراد فرهنگ

عضو سازمان  ISDMAA ،

مربی و عضوکمیته آموزش حوزه فعالیت درآمریکا کالیفرنیا لس آنجلس

 

 IMG_3424

آقای میلاد ملکی

مربی و عضوآکادمی بین المللی دفاع شخصی ایران

حوزه فعالیت استان مازندران

 FullSizeRender

   

آقای جاهدی

مربی و عضوآکادمی بین المللی دفاع شخصی ایران

حوزه فعالیت استان گلستان

IMG_1698