بنیانگذار و ریئس آکادمی دفاع شخصی و بادیگاردی

                                                                                                 
متاسفانه بعضی از افراد که در خیابان مورد تهاجم قرار گرفتن برای آموزش دفاع شخصی در سازمان ما ثبت نام نمودندو آموزشهای کوتاه مدتی را گذراندند. بعضی از این افراد در سطح شهر خودشان را مربی ویا حتی بنیانگذار معر فی مینمایند.علاقمندان کمال دقت را در انتخاب مربی داشته باشند تا گرفتار این افراد متقلب نشوندفقط افرادی که در این سایت معرفی شدن مورد تائیدسازمان ISDMAAمیباشد
 
 

کانچو علی رستمی بنیانگذارسازمانISDMAA وپرشین بادیگارد

 
بنیانگذراردفاع شخی هوشمند سامورایی دان ۱۰دفاع شخصی از سازمانIBBA
 
دارای  دان ۷ جوجیتسو بین المللی ونماینده جوجیتسووکوبودو درایران 
 
دارای  دان ۶ IAIDO ومسئولIAIDOدر سازمان IBBA
 
عضودائمی سازمان جهانی جوجیتسو کل AJJIF
 
نماینده وعضو انجمن  (  KUNTAIKO INTERNATIONALASSOCIATION OF BUDO    (  KIAB
 
نماینده سازمان IBBA از آلمان
 
نماینده جوجیتسو بین المللی JJI از پرفسورریچارد موریس ازانگلستان
 
نماینده سازمان تایگرمویتای درایران و خاورمیانه 
 
و………..
 
IMG_6314
 

شیهان پویارستمی  ریئس سازمان ISDMAA

 
نماینده جوجیتسووسازمانIBBAدر شرق آسیامالزی(کوالامپور)
 
نماینده دفاع شخصی هوشمنده سامورایی وپرشین بادیگارددر شرق آسیا

ریئس آکادمی پرشین بادیگارد


 
 
 
 IMG_7476