جوجیتسو بین المللی

1

آموزش جوجیتسو بین المللی

3

آموزش جوجیتسو بین المللی

جوجیستو ورزشی که در معنا کردن اغلب اختلاف سلیقه وجود دارد اکثر قریب به اتفاق اساتید آن را هنر ا نعطاف و نرمی ترجمه میکنند. این سبک به وسیله جنگاوران در دوران فئودال ژاپن گسترش یافت و شیوه ای بود برای مقابله با حریفان مسلح یا غیر مسلح که از زره پوش های عظیم استفاده میکردند در آن موقع استفاده از خنجر های کوچک برای آسیب رساندن به حریف رواج یافت.آرام آرام با گذشت زمان تکنیک های مقابله با مهاجمان مسلح شکل منسجم گرفت و به صورت قفل های مفاصل گلاویزی در خاک،پرتاب کردنهای حریف درو کردن آن استفادده شد و امروز به دو شیوه مدرن و کلاسیک در سراسر دنیا آموزش داده میشود.

67

آموزش جوجیتسو بین المللی

شیوه های کلاسیک دارای خشونت های بسیاری بود مثل کشیدن موی سر و در آوردن چشم و از این قبیل تکنیک ها که به دلیل آن که در گذشته
جوجیستو یک شیوه دفاع از جان خود در درگیری های واقعی بود اجتناب ناپذیر بودن. جمله معروفه shinken shobo keiko همواره ورد زبان جنگجویان بود یعنی طوری بجنگ که گویی زندگیت به آن بستگی دارد.ولی امروزه برای افزایش جنبه های نمایشی و زیبا و دوری از خشونت ها بخشی از حرکات اینچنینی حذف شده اند و برخی از تکنیک های گلاویزی و قفل ها اصلاح شده اند و تاکید بر zandhin است و کسانی که این سبک را آموزش دیدده اند بعد از کسب مهارت های لازم،موارج بالا اقدام به تفکیک شیوه خود کردند مثل جوجیستو برزیلی و…….

IMG_2879

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_2659

آموزش جوجیتسو بین المللی

جو جیستوی بین المللی شامل آموزش هایی از قبیل تمامی در گیری های خاک قفل مفاصل،تکنییک های پرتابی،حمله،خفه کردن ها،افت ها و استفاده از ضربات دست و پا میباشد و برای تکمیل آموزش ها نیز استفاده از صلاح های سرد که در دو بخش مهم و کاربردی یعنی شمشیر زنی سامورایی به شیوه کن جیستو یا ای آی دو و چوب کوتاه بوچتسو که ابدای موسو گونو سو که از جنگاوران بی نظیر سامورایی بوده است آموزش داده میشود.

31

آموزش جوجیتسو بین المللی

14

آموزش جوجیتسو بین المللی

25

آموزش جوجیتسو بین المللی

پس از سمینار rem filden سو کو موریس رسما طی احکام جداگانه پس از اعطای مدارک دان ۷ جوجیستو بین المللی و دان ۶ ای آی دو حکم نمایندگی جو جیستو خاورمیانه با امتیاز تام و حق استفاده از لوگوی سازمان و مجوز صدور احکام و بر گزاری تا دانن ۵ را به استاد رستمی تقدیم کردند تا مهر تاییدی به ارزش های والای فنی و مددیریتی استاد رستمی در عرصه ورزشی باشد.
کانچو علی رستمی با تربیت مربیانی کار آزموده دوره های آموزشی جو جیستو را در دستور کار خود قرار دادند اند ، همین حالا اعلام میکنم این سازمان هیچ نمایندگی در ایران نداشته و عده ای سود جو متاسفانه با افزودن پسوند و پیشوند به نام جو جیستو دست به فعالیت زدند و احکام صادر شدها فاقد هرگونه اعتبار فنی از سوی سازمان جو جیستو بین المللی میباشد.

17

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_2862

آموزش جوجیتسو بین المللی

IMG_2680

آموزش جوجیتسو بین المللی

17

آموزش جوجیتسو بین المللی