مراحل آموزش بادیگاردی

ba

در کلاسهای عملی

در بنده ۴و۶ بدلیل تخصصی بودن ونبودامکانات علاقه مندان می توانند این دوره هارا زیرنظرمتخصصین در خارج از کشور بگذارانند.
 
 IMG_8405
 
 
 
IMG_7843
 
IMG_3103
 
 
 
 
IMG_3096
 
IMG_7910
IMG_8084
 
 
 
IMG_8137
 
 
 
IMG_8138
 
 
IMG_3101
 
IMG_3117
43

آموزش بادیگاردی

18

آموزش بادیگاردی

 

17

آموزش بادیگاردی

 

11

آموزش بادیگاردی

 

14

آموزش بادیگاردی

 

 

 

4

آموزش بادیگاردی

 

 

 

 

3

آموزش بادیگاردی

 

شیهان پویارستمی نایب ریئس سازمان ISDMAA

دارای  دان ۵ دفاع شخصی هوشمندسامورایی 

دارای  دان ۴جوجیتسوبین المللی از سازمانIBBA
 
نماینده جوجیتسووسازمانIBBAدر شرق آسیامالزی(کوالامپور)
 
نماینده دفاع شخصی هوشمنده سامورایی در شرق آسیا
 
13

آموزش بادیگاردی

 

28

آموزش بادیگاردی