مراحل آموزش جوجیتسو برزیلی

07

اجرای یک تکنیک شیمه وازا به وسیله گی

 

 

1

آموزش جوجیتسو برزیلی

نمونه گی جوجیتسو برزیلی

 

88

آموزش جوجیتسو برزیلی

درجه ورزش‌کاران این رشته با رنگ کمربند آنان مشخص می‌شود؛images (1)

 

حداقل سن مورد نیاز برای دریافت کمربند آبی ۱۵ سال است و برای افراد زیر ۱۵ سال از کمربندهای زرد، نارنجی و سبز استفاده می‌شود. برای دریافت کمربند مشکی نیز حداقل ۱۹ سال لازم است. دارندگان کمربند مشکی می‌توانند با تمرین و آموزش این رشته تا بالاتر از ۹ درجه (دان) را دریافت کنند. شخصی که دان ۸ را به‌دست می‌آورد از یک کمربند مشکی و قرمز استفاده می‌کند و با دریافت دان ۹ و ۱۰ آن را با یک کمربند سرخ جایگزین می‌کند

IMG_1081

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_1065

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_1066

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_5143

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_5138

آموزش جوجیتسو برزیلی

25

آموزش جوجیتسو برزیلی

28

آموزش جوجیتسو برزیلی

29

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_4306

آموزش جوجیتسو برزیلی

IMG_4310

آموزش جوجیتسو برزیلی

 

آموزش جوجیتسو

سن سی علی صادقی

 

مسئول جوجیتسو برزیلی در سازمان ISDMAA

دارای  دان ۲ دفاع شخصی هوشمنده سامورایی

دارای  دان ۲ جوجیتسوبین المللی از سازمان IBBA 

دارای  مدارک بین المللی MMA ،موی تای ،جوجیتسوبرزیلی از سازمان تایگر موی تای

عضو سازمان ISDMAA , IBBA

عضوکمیته فنی وآموزش درسازمان ISDMAA

 IMG_1066